сел. Приорільське. ПРИОРІЛЬСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ "БАРВІНОК"

   

Освітній портал ПедПреса

Нормативні документи

Нормативні документи

  

Закон України про освіту регулює суспільні відносини в сфері навчання та виховання дітей. А також в професійній, науковій підготовці громадян.  Метою освіти є розвиток особистості, її талантів, виховання моральних якостей, формування в громадян здатності до свідомого суспільного вибору. Закон України гарантує громадянам України право на безкоштовну освіту, вільний доступ до інформації та регулює суспільні відносини у сфері наукової діяльності. 
     
Основними принципами освіти в Україні є:
  • доступність  для  кожного  громадянина освітніх послуг, що надаються державою;
  • рівність  умов  кожної  людини  для  повної  реалізації  її  здібностей, таланту, всебічного розвитку;
  • незалежність освіти  від  політичних  партій,  громадських  і релігійних організацій;
  • науковий, світський характер освіти;
  • інтеграція з наукою і виробництвом;
  • взаємозв'язок з освітою інших країн.

Перелік документів, які регламентують роботу дошкільного навчального закладу

     Загальні положення

 

     Укази Президента України

 

 

     Акти Кабінету Міністрів України

 

 

     Нормативно-правове організаційне забезпечення системи дошкільної освіти в Україні

 

     Матеріально-правові питання 

 

 

     Відомчі документи

 

    2016

 

     2015

 

     

    2014

 

 

     2013

 

 

2012

 

 

2011

 

2010

 

2009 р.

 

 

2008р.

 

 

2007р.

 

 

2006р.

 

 

2005р.

 

 

2004 - 1998 р.

 

Кадрове та медичне забезпечення системи дошкільної освіти

 

Організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах

 

 

Фізкультурно-оздоровча робота

 

 

Методичне забезпечення дошкільної освіти 

 

 

Накази інших Міністерств