сел. Приорільське. ПРИОРІЛЬСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ "БАРВІНОК"

   

Освітній портал ПедПреса

Організація освітнього процесу

Освітній  процес 

Організація освітнього процесу в закладі дошкільної освіти
     " Приорільський заклад  дошкільної освіти "Барвінок"  у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про освіту", Законом України "Про дошкільну освіту", Законом "Про мови", Конвенцією ООН про права дитини, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, іншими нолрмативними актами та власним статутом.
    Навчальний рік у  закладі дошкільної освіти починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.
    З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у  закладі дошкільної освіти проводиться оздоровлення дітей.
    Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.
    План роботи схвалюється педагогічною радою  закладу освіти, затверджується керівником дошкільного закладу.
    У закладі дошкільної овіти визначена українська мова навчання і виховання дітей.
    Освітній процес у  закладі дошкільної освіти здійснюється за програмами "Я У Світі" та "Впевнений старт", затвердженою Міністерством освіти і науки України.
    Дошкільний заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямками:
  • "Фізкультурно-оздоровчий розвиток "
  •  
  • /Files/images/40.gif